Támogatások

Támogatások

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának tájékoztató füzetét - Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról - innen letöltheti, amelyben bővebb információt talál az egyes ellátásokról.

A sérült gyermeket nevelő családnak és magának a sérült embernek bizonyos támogatásokat és kedvezményeket biztosít a magyar jogrend. Ezek felsorolását adjuk meg itt.

Megszületés után és gyermekkorban a családoknak járó támogatások:

Pénzbeli támogatások

 • Anyasági támogatás
 • Átmeneti segély
 • Családi pótlék
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
 • Családi adókedvezmény 
 • Gyermeke születésekor az apának járó munkaidő kedvezmény 
 • Egyéb munkaidő kedvezmények          
 • Gyermek után járó pótszabadság 
 • Gyermekgondozási díj GYED 
 • Terhességi – gyermekágyi segély TGYÁS
 • Gyermekápolási táppénz 
 • Táppénz 
 • Gyermekgondozási segély - GYES
 • Gyermeknevelési támogatás - GYET
 • Ápolási díj
 • Közlekedési támogatás - OEP Pécs, 7623  Nagy Lajos király útja 3. (72/508-300)
 • Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
 • Normatív lakásfenntartási támogatás 
 • Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
 • Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
 • Pénzbeli támogatás 
 • Személygépkocsi-átalakítási támogatás -
 • Személygépkocsi-szerzési támogatás – Pécs, 7621 Zrínyi Miklós u. 11. (72/512-810)

Természetbeni ellátások

 • Életkezdési támogatás (Babakötvény) 
 • Gyermekjóléti alapellátások 
 • Családi pótlék természetbeni formában történő biztosítása 
 • Ingyenes tankönyvellátás 
 • Közgyógyellátás
 • Parkolási igazolvány

Kedvezmények

 • Családi adókedvezmény
 • Gépjárműadó-kedvezmény – 1991. évi LXXXII. törvény  5. § Mentes az adó alól

Személyes gondoskodást nyújtó ellátás

 • Szociális információs szolgáltatás
 • Támogató szolgáltatás

Gyermekjóléti ellátás

 • Étkezési térítési díjkedvezmény 
 • Gyermektartásdíj megelőlegezése 
 • Óvodáztatási támogatás 
 • Gyermekek napközbeni ellátása

Egyéb, fogyatékossággal összefüggő, jövedelmi /vagyoni helyzettől független támogatások/kedvezmények

 • Utazási kedvezmények
 • Utazási költségtérítés
 • Akadálymentesítési támogatás